Agglu Technology

Spoločnosť AGGLU Technology je Vaším spoľahlivým partnerom pre riešenia v oblasti aplikácií priemyselných lepidiel a kvalitných lepených spojov. Náš tím Vám pomôže pri výbere správnej technológie pre lepenie Vašich produktov, a tiež poradí, aké lepidlo je najvhodnejšie pre Vaše výrobné aktivity.

Naším cieľom je pomôcť zákazníkovi zrealizovať správne rozhodnutie tak, aby bol jeho výrobný proces čo najefektívnejší a jeho konečný lepený produkt spoľahlivý a kvalitný.

Poradenstvo a servis AGGLU Technology

Tvoríme optimálne riešenia, ktoré sú individuálne nastavené pre potreby každého zákazníka a optimalizujeme technologické vybavenie v závislosti od typu výroby.

Uskutočňujeme testy lepidiel pre čo najdôkladnejšie vytipovanie ideálneho produktu pre Váš druh výroby. Ideálne je otestovať lepidlo na spájaných materiáloch prostredníctvom technológie vo Vašej prevádzke.

Zabezpečujeme servis a inštalovanie technológií, poradenstvo pri nastavovaní strojov pre rôzne typy výrobných cyklov.

Dodávame náhradné diely a údržbové sety pre technológie WPR, PREO a pod.

Sledujeme neustály vývoj v opracovávaní lepených materiálov a prispôsobujeme naše technológie novým požiadavkám trhu. Zabezpečujeme upgrade už inštalovaných technológií.